घर-घरमा सामानको डेलिभरी

घर-घरमा सामानको डेलिभरी

हामी सबै प्रकारका कार्गो ढुवानीको साथमा व्यवहार गर्छौं, सहित"ढोका-ढोका कार्गो डेलिभरी"।

तपाईंले अब गाडीको खोजीमा समय खर्च गर्नु पर्दैन, कार्गोको सुरक्षाको बारेमा चिन्ता गर्दै, डेलिभरीमा बिताएको समयको बारेमा।

"ढोका-बाट-ढोका कार्गो डेलिभरी" - यो सेवाको फाइदा यो हो कि यसले सेवाहरूको पूर्ण दायरा समावेश गर्दछ, यातायातको आपूर्ति, रसिदको स्थानमा डेलिभरी र यातायातको समयमा तपाईंको कार्गोको बीमाको साथ समाप्त हुन्छ।

यो हाम्रो कम्पनी मा एक आवेदन गर्न को लागी पर्याप्त छ, सबै कुरा हाम्रो रसदकर्ताहरु द्वारा गरिनेछ र तपाई संग सहमत हुनेछ।

हामी कुनै पनि कार्गोको लागि बीमा सेवाहरू प्रदान गर्दछौं।