निमन्त्रणा पत्र पठाउने, भिसा जारी गर्ने

निमन्त्रणा पत्र पठाउने, भिसा जारी गर्ने

हाम्रो कम्पनीले तपाइँलाई भिसाको लागि निमन्त्रणा र तपाइँको चीन भ्रमणको औपचारिकताहरू समाधान गर्न अन्य प्रश्नहरू पठाउन सक्छ।

तपाईंतपाईं छनोट गर्न सक्नुहुन्छको लागि निमन्त्रणा प्रकारपर्यटक वा व्यापार भिसाजसले चीन भ्रमणको अविस्मरणीय सम्झनाहरू छोड्नेछ।